Pridružili smo se sistemu NPK

SIJ Izobraževalni center se je vključil v sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), preko katerega se potrjujejo znanja in spretnosti za opravljanje določenega dela ali poklica, pridobljena na delovnem mestu ali preko samostojnega učenja. Naši strokovnjaki že vrsto let sodelujejo s Centrom RS za poklicno izobraževanje pri oblikovanju in posodabljanju poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti, s septembrom pa je SIJ Izobraževalni center vpisan tudi v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK, ki ga vodi Državni izpitni center. V povezavi z dejavnostmi družb Skupine SIJ smo registrirani izvajalci NPK za naslednje poklice: livar procesnega litja, valjavec, kovač, knjigovez ter operater strojev za ofsetni in produkcijski digitalni tisk.