Izobraževanje je naložba v ljudi

Skupina SIJ je v letu 2015 za izobraževanje, usposabljanje in razvoj kadrov namenila skupaj 503,8 tisoč evrov, kar je 17,5 odstotka več kot leto poprej. V prvem polletju leta 2016 smo za usposabljanja namenili 311,9 tisoč eurov, kar je 45,8 odstotkov več kot v primerjavi s prvo polovico lanskega leta.

Poleg funkcionalnega izobraževanja in usposabljanja naših zaposlenih skrbimo tudi za bodoče sodelavce, lani smo tako štipendirali 53 dijakov in študentov, ki se večinoma izobražujejo na področjih metalurgije, strojništva, mehatronike in elektrotehnike.

Z novim šolskim in študijskim letom podeljujemo 68 štipendij s področja strojništva in metalurgije, posebej ponosni pa smo na prvi letnik metalurških tehnikov, ki se v Srednjo šolo Ravne vrača po 25 letih. Prav vsem vpisanim dijakom tega štiriletnega strokovnega programa bomo pomagali s štipendijami in praktičnim izobraževanjem v družbah Skupine SIJ.