Kdo smo

Predstavljamo SIJ Izobraževalni center


V skupini SIJ se zavedamo pomembnosti naložb v ljudi, zato vlagamo v izobraževanja za razvoj kompetenc in znanj vseh zaposlenih v vseh naših družbah. V SIJ Izobraževalnem centru skrbimo za razvoj enotnega sistema izobraževanja in usposabljanja zaposlenih ter nudimo pomoč pri internem prenosu znanj v družbah in med družbami v skupini SIJ.


Izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v skupini SIJ so vsebinsko raznolika, saj se vežejo na različna delovna mesta in delovne naloge, ki zahtevajo specifična znanja in veščine. Ne glede na vsebino pa prav vsa izobraževanja in usposabljanja zahtevajo enak pogoj za uspešen prenos znanja – ustrezno učno okolje, ki omogoča kreativno sodelovanje brez vsakdanjih motenj običajnega delovnega okolja. V ta namen smo oktobra 2016 odprli sodoben izobraževalni center, ki s petimi predavalnicami in spletno učilnico nudi vso potrebno podporo pri razvoju naših sodelavcev.

Več o prostorih in ponudbi SIJ Izobraževalnega centra najdete v zavihku "za organizatorje".